Concoct helpt waarde te creëren door strategische communities te ontwikkelen

Communities maak je niet, die ontdek je

Wij stellen altijd de mens centraal en geloven in het zinvol benutten van individuele capaciteiten. Wij activeren netwerken door alle stakeholders te identificeren en te betrekken. Wij leggen onderlinge relaties bloot en achterhalen gezamelijke doelstellingen. Daarbij zoeken we altijd naar toegevoegde waarde.

Concoct smeedt strategische en duurzame communities die integraal onderdeel vormen van het organisatiemodel. Zo benutten we de capaciteiten van de diverse stakeholders ten volle en helpen wij bedrijven, merken en organisaties slimmer te werken, innoveren en groeien.

WORKSHOPS, TRAINING & INSPIRATIE

Samen in creatieve en interactieve workshops de mogelijkheden verkennen voor jouw organisatie of merk, intensieve training en begeleiding van (beoogde) community managers volgens best practises of een inspirerende presentatie aan de hand van eigen cases en uitgebreid onderzoek. Concocts expertise en enthousiasme vormt de basis om stakeholder potentieel te benutten .

QUICK SCANS, IDEATiOn & Consultancy

Concoct brengt alle verbindingen en relaties met interne en externe stakeholders overzichtelijk in kaart. Het sociale systeem inclusief bijbehorende uitdagingen, issues, kansen en doelstellingen. Uitgewerkt in duidelijke rapportage.
Concoct faciliteert en initieert Ideation trajecten om de onderscheiden segmenten in het sociaal systeem te betrekken. Daarnaast biedt Concoct adviestrajecten op basis van haar expertise en best practises hóe strategische communities in te zetten.

Community ontwerp en activatie

Concoct ontwerpt strategische communities met alle relevante stakeholder segmenten, verschillende communicatie kanalen, onderlinge relaties en uiteraard waarde proposities. Na het ontwerp blijft Concoct echter betrokken bij de activatie van de community, de implementatie en het community management. Wij geloven in iteratieve processen en bijsturing. Een community is dynamisch en vormt zich door interactie en de toegevoegde waarde die dat levert.

Sociale Innovatie programma’s

Op het gebied van sociale innovatie, wijkgebonden beleid, participatie, het verbeteren van wijkcohesie en wijkeconomie, heeft Concoct een tweetal “producten” welke gebaseerd zijn op een intensief 8 weken durend programma waar zelforganisatie, sociale vernieuwing en wijkorganisatie centraal staat. Een wijkbrede brainstorm en ontwikkeling van ideeën en concepten uit de wijk, meetbaar en met een businessplan.

Wij(k) in 8 weken – sociale innovatie en exploratie wijkgebonden beleid.

Wijkmodelling – stimulering en ontwikkeling van wijkeconomie en sociale ondernemingen

Van inventarisatie en advies tot volledige implementatie, activatie en community management

stakeholder potentieel?!

Iedere vorm van organisatie heeft te maken met stakeholders. Of het nu klanten, gasten, leveranciers, bewoners, medewerkers, aandeelhouders, partners, ambassadeurs, supporters of donateurs betreft, er is een relatie en een gedeeld belang. Wanneer je dit combineert met de (latente) wil van deze stakeholders een bijdrage te willen in bijvoorbeeld tijd, kennis, ervaring of geld ontstaat de basis slimme en duurzame samenwerkingsvormen te creëren.
Voor een organisatie biedt dat meerwaarde. De capaciteit of het potentieel van haar stakeholders kan resulteren in een beter servicekanaal, verbeterde customer experience, hoge Net Promotor Score, Sociale innovatie, co-creatie, besparingen, focus op core activities, alternatieve financieringsvormen ,sterkere binding, meer en bredere kennis of verbeterde communicatie.

Concoct gelooft in het zinvol benutten van de individuele potentie en de toegevoegde waarde ervan. Daarom smeedt concoct duurzame, strategische communities en zo helpen wij bedrijven, merken en organisaties om slimmer en efficiënter te werken, te innoveren, te groeien en zich te onderscheiden.
Community als onderdeel van de organisatie

De expertise en zelf ontwikkelde methodiek zorgt er voor dat Concoct snel en overzichtelijk het sociaal systeem in kaart brengt. Inclusief de issues, uitdagingen en kansen van de geïdentificeerde stakeholders. De methodiek is onder andere gebaseerd op Design Thinking, Business Model Innovation, organisatie- en netwerktheorie.

Concoct stopt echter niet bij theorie en advies. We gaan "all the way".

Wij geloven in iteratieve processen en na het activeren en implementeren van de community volgens het ontwerp komt het aan op het managen ervan, en het cultiveren. Door middel van training en begeleiding van eigen community managers of door Concoct zelf. Sturend op basis van constante metingen en dataverzameling.

 • Bedrijven

  community als organisatie model, interne communities, communities of practice, co-creatie communities, crowdfunding communities.

  voor wie? Samenwerking-, kennisdeling-, innovatie-, co creatie- en service communities (customer selfcare)voor werknemers, leveranciers, ketenpartners, klanten en branchepartners

 • Merken

  merkcommunities, co creatie, innovatie-, productontwikkelings- en communities of interest en -passion.

  voor wie? Klanten, ambassadeurs en partners

 • Organisaties

  publieke en non-profit domein

  crowdfunding, communities of interest, project communities-, crowdsourcing-, sociale innovatie-, zelfhulp groepen, inventarisatie en participatie op het gebied van wijkgebonden beleid en lokale communities

  voor wie? leden, bewoners, sponsoren, ondernemers, partners, gebruikers/afnemers en patienten.

nieuws

Concoct is constant in beweging en ontwikkeling

Relevante ontwikkelingen en het laatste nieuws zal hier verschijnen...

Meer weten? mail ons: